Flat Preloader Icon

Савет за међунационалне односе

У Општини Мало Црниће оснива се као самостално радно тело Савет за међунационалне односе, које чине представници српског народа и националних мањина, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина општине Мало Црниће оснива и врши избор чланова Савета за међунационалне односе. За члана Савета за међунационалне односе не може бити изабран одборник у Скупштини општине. Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина општине и извршни органи Општине су дужни да предлоге свих одлука који се тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету. Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета уређују се одлуком Скупштине општине, која се доноси већином гласова од укупног броја одборника у складу са овим Статутом.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
11:35, 15/05/2024
temperature icon 17°C
испрекидани облаци
Sunrise Sunrise: 04:06
Sunset Sunset: 18:55

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER