Flat Preloader Icon

Служба за буџетску инспекцију

Буџетска инспекција

Функција службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе је контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава буџета Општине Мало Црниће од стране организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 85. Закона о Буџетском систему тј. над:

  1. Директним и индиректним корисницима средстава буџета општине Мало Црниће.
  2. Јавним предузећима основаним од стране јединице локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода.
  3. Правним лицима и другим субјектима којима су директно и индиректно дозначена средства буџета јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета јединице локалне самоуправе по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Контролне листе:

У складу са чланом 90. став 1. Закона о буџетском систему, рад буџетске инспекције је назависан и самосталан, а њен рад, овлашћења и обележја уређени су Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( „Сл.гласник РС“, број 93/2017 )

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:25, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER