Flat Preloader Icon

Заменик председника општине

Заменик председник општине

Даниел Сурдуловић

Положај Заменика председника општине:

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине.

Председнику општине и заменику Председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник општине и заменик Председника општине су на сталном раду у општини. Председник Општине и заменик председника права из радног односа остварују у општини.

Заменик Председника општине је члан Општинског већа по функцији.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
09:54, 14/05/2024
temperature icon 21°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:08
Sunset Sunset: 18:54

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER