Flat Preloader Icon

Локални Омбудсман

У општини се може установити локални омбудсман који је овлашћен да независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката општине. Две или више јединица локалне самоуправе могу донети одлуку о установљавању заједничког локалног омбудсмана.
Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности локалног омбудсмана уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:42, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER