Flat Preloader Icon

Туризам

Позив физичким лицима

Обавештење за угоститеље

Обавештење о пријави некатегорисаног смештаја На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту (привредно друштво, друго правно лице или предузетник)дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву са Прилогом 1- за некатегорисани  објекат Општинској управи Мало Црниће-Одсеку за локални економски развој, локалну пореску адмнистрацију и инспекцијске послове, Бајлонијева 119, Мало Црниће, као надлежном органу.

Обавештење о категоризацији угоститељских објеката

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Општине Мало Црниће у складу са одредбама члана 20.Закона о угоститељству (”Службени гласник РС” бр. 17/2019).

Захтев се подноси Општинској управи Мало Црниће-Одсеку за локални економски развој, локалну пореску адмнистрацију и инспекцијске послове, Бајлонијева 119, Мало Црниће.

Сеоско туристичко домаћинство

Домаћа радиност (соба, кућа, апартман)

Прописи

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
09:56, 14/05/2024
temperature icon 21°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:08
Sunset Sunset: 18:54

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER