Flat Preloader Icon

Смештај грађевинског материјала

Смештај грађевинског материјала или грађевинске скеле

Потребна документација:

  1. Захтев за издавање одобрења и услова за привремени смештај грађевинског материјала или грађевинске скеле на јавним површинама деуже од 24 часа,
  2. Одобрење за грађење или потврда пријаве радова на текућем инвестиционом одржавању или изградњи помоћног објекта (фотокопија),
  3. Скица (копија плана) катастарске парцеле са означеним објектом који је предмет смештаја материјала,
  4. Доказ о уплати административне таксе.

Све информације се могу добити на.
Телефон за информације 012/280-016 локал 110

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:33, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER