Flat Preloader Icon

Основне школе у М Ц

Основна школа у Малом Црнићу настала је у прошлом веку а помиње се 1885. године као година њених почетака. 1843. изграђен је школски објекат у Салаковцу. Школски објекат изграђен је 1932. године и имао је две учионице. Школске године 1946/47. Школа је прерасла у тзв. „прогимназију“ и била је у рангу ниже гимназије, а касније у осмољетку. У интервалу од 1960 – 1965. године средствима средине извршена је доградња и проширивање школског простора. У каснијем периоду уређен је и проширен простор школске кухиње. 1. октобра 1994. године школа је добила новоизграђени објекат са библиотеком, музичким кабинетом, канцеларијама, помоћним просторијама и мокрим чвором. У школи је почело да ради одељење музичке школе „Стеван Мокрањац“, 01. новембра 1995. године. Школа слави 1. октобар као Дан школе.

Школа је прославила јубилеј -.Школске 2015/2016  године школа је прославила 130 година постојања.

Мисија школе

Ми смо мала сеоска школа са дугом традицијом која се стално развија и која квалитетним радом припрема ученике да постану одговорни, активни  и успешни грађани овог друштва.

Визија школе

Желели  бисмо да наша школа буде безбедно место за ученике, у коме су садржаји прилагођени потребама ученика и модерног времена, у коме се квалитетним радом ученици оспособљавају да постану активни чланови друштва , у коме се негују здрави међуљудски односи на релацијама наставник – ученик – родитељ и тиме подстиче позитиван социјално- емоционални развој младих људи.

Основна школа је установа од посебног друштвеног значаја и  неопходно је да успоставља сарадњу са свим субјектима друштвене средине који имају интересе за рад школе, као и ради остваривања сопствених интереса преко њих. Сарађујемо са другим школама, са установама у области културе, здравства и образовања, са месним заједницама, друштвеним и приватним предузећима.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:47, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER