Flat Preloader Icon

Комунална област

Водовод

Канализација

Управљање комуналним отпадом

Градски и приградски превоз путника

Управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге

Јавна паркиралишта

Јавно осветљење

Пијаце

Путеви

Комунални ред

Зелене површине

Димничарске услуге

Делатност зоохигијене

Кућни ред

Радно време

Трговина

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
08:52, 17/05/2024
temperature icon 17°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:04
Sunset Sunset: 18:57

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER