Flat Preloader Icon

Коиришење простора на јавним површинама

Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе.

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе физичка и правна лица се обраћају одсеку за урбанизам, пољопривреду и инспекцијске послове  за издавање одобрења за коришћење простора на јавној површини.

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе плаћа се прописана локална комунална такса сразмерно времену коришћења по сваком целом или започетом квадратном метру заузетог простора дневно.

Све информације се о имовинско-правним пословима се могу добити у канцеларији бр.12
Телефон за информације 012/280-121

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
06:00, 24/05/2024
temperature icon 16°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER