Flat Preloader Icon

Постављање киоска

Привремено одобрење за постављање киоска на јавним површинама

Потребна документација:

  1. Захтев за издавање привременог одобрења,
  2. Акт о урбанистичким условима,
  3. Решење о додели земљишта у привремени закуп за постављање киоска,
  4. Скица привременог монтажног објекта,
  5. Доказ о уплати административне таксе.

Све информације се могу добити на.
Телефон за информације 012/280-672

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
04:38, 24/05/2024
temperature icon 14°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER