Flat Preloader Icon

Организација општинске управе

Одлуку о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, служби и организација обједињује начелник и доставља Општинском већу на усвајање.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
09:54, 14/05/2024
temperature icon 21°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 04:08
Sunset Sunset: 18:54

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER