Flat Preloader Icon

Постављање тенде

Постављање тенде, надстрешнице изнад јавних површина

Потребна документација:

  1. Захтев за издавање одобрења и услова за привремено постављање надстрешнице, тенде изнад јавних површина,
  2. Доказ о власништву објекта или сагласност власника односно корисника објекта,
  3. Скица објекта с основом, предњим и бочним изгледом у размери 1:50, техничким описом и статичким прорачуном израђена од овлашћеног пројектанта,
  4. Доказ о уплати административне таксе.

Све информације се могу добити на.
Телефон за информације 012/280-672

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:28, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER