Flat Preloader Icon

Измена/поништај правсн.решења о експопирајцији

Измена или поништај правоснажног решења о експропријацији уз сагласност странака као и на захтев ранијег сопственика.

Ранији сопственик има право да од Општинског органа управе надлежног за имовинско-правне послове тражи да му се врати експроприсана непокретност ако је прошло више од 3 године од дана доношења правоснажне одлуке о накнади и ако на објекту ради чије изградње је извршена експропријација нису изведени знатнији радови.

Поступак је следећи:

  1. Предлог за поништај или измену правоснажног решења о експропријацији могу споразумно поднети ранији сопственик и корисник експропријације када за то постигну споразум,
  2. Када се не постигне споразум ранији сопственик се може сам обратити за поништај или измену решења,
  3. Захтев се подноси Општинском органу управе надлежном за имовинско-правне послове (канцеларија бр.12),
  4. Орган доноси решење најкасније у року од два месеца.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:27, 24/05/2024
temperature icon 15°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER