Flat Preloader Icon

Радна тела

Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности, у складу са законом. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене законом и овим Статутом. Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се Пословником о раду Скупштине. Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина.

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

loader-image
Malo Crnice
05:56, 24/05/2024
temperature icon 16°C
ниски облаци
Sunrise Sunrise: 03:58
Sunset Sunset: 19:05

Општина Мало Црниће © 2024. malocrnice.ls.gov.rs Powered by DIGITALHOUSEPOWER